Vacancies

Functietitel: Print Shop Assistant (VACANCY)

Uren: parttime (20 uur per week) met de mogelijkheid van fulltime (40 uur per week) en contract als u aan onze verwachtingen voldoet / overtreft.

Functieomschrijving: De ideale kandidaat zou moeten zijn:

Sterk georganiseerd
Gefocust op detail
In staat om projectdeadlines te halen of te overschrijden
In staat om te werken in een snelle omgeving

We zijn op zoek naar een medewerker om in ons magazijn te werken om een ​​Direct to Garment-printer te bedienen. We eisen van deze persoon dat hij verantwoordelijk is voor de veilige, efficiënte en continue werking van de printer die wordt gebruikt bij Direct to Garment-afdrukken.

Verantwoordelijkheden zijn onder meer:

 • Gebruik ultramoderne computergestuurde afdrukapparatuur.
 • Multitask met 4 andere machines met behoud van veel aandacht voor detail en kwaliteitsoutput.
 • Onderhoud apparatuur en volg alle geplande onderhoudsschema's en het invullen van onderhoudslogboeken.
 • Bewaak machines om ervoor te zorgen dat afdrukken van hoge kwaliteit worden bereikt.
 • In staat om instructies en productieschema's te volgen en zich te houden aan alle standaard operationele procedures om de verwachte productiedoelen te halen en te overtreffen.
 • Blanco kledingstukken veilig in de machine laden en verwijderen, positioneren en aanpassen voor kwaliteitsafdrukken.
 • Voer een visuele inspectie van kledingstukken uit om de kwaliteit te waarborgen.
 • Beheer uw eigen tijd om aan de schema's te voldoen.

Eerdere ervaring in de directe kleding- of op maat gemaakte kledingindustrie is nuttig, maar niet vereist.

Mogelijkheid om in het Engels te communiceren.

Het loon is afhankelijk van ervaring.


------

Job Title:
Print Shop Assistant (VACANT)

Hours: Part Time (20 hours a week) with the possibility of Full Time (40 hours a week) and contract if you meet/surpass our expectations.

Job Description: The ideal candidate should be:

 • Highly Organized
 • Detailed Oriented
 • Able to meet or exceed project deadlines
 • Able to work in a fast paced environment

We are looking for an employee to work in our warehouse to operator a Direct to Garment printer. We require this person to be responsible for the safe, efficient and continuous operation of the printer used in Direct to Garment printing.

Responsibilities include:

 • Operate state of the art computer-controlled printing equipment.
 • Multi-task with 4 other machines while also maintaining high attention to detail and quality output.
 • Maintain equipment and follow all scheduled maintenance schedules and completing maintenance logs.
 • Monitor machines to ensure quality print is achieved.
 • Able to follow instructions and production schedules as well as adhere to all standard operating procedures to meet and exceed expected production goals.
 • Safely load and unload, position, and adjust blank garments in machine for quality prints.
 • Perform visual inspection of garments to maintain quality assurance.
 • Manage own time to meet schedules.

Prior experience in direct to garment or custom apparel industry is helpful, but not required.

Ability to communicate in English.

Pay is dependent upon experience.